Phụ kiện đèn UV (bóng đèn, ballast, ...)

Phụ kiện đèn UV (bóng đèn, ballast, ...)

Giá: Liên hệ

  Bóng đèn UV thay thế, Ballast - Tăng phô điện tử, Ống thạch anh cho bộ đèn UV Sterilight

  Mã hàng Loại đèn phù hợp

  Bóng S212RL

  Bóng S287RL

  Bóng S330RL

  Bóng S463RL

  Bóng S810RL

  Bóng S36RL

   

  Ống QS-001

  Ống QS-212D

  Ống QS-287D

  Ống QS-330D

  Ống QS-330

  Ống QS-463

  Ống QS-810

   

   

  Tăng phô BA-C2

  Tăng phô BA-ICE-S

  Tăng phô BA-ICE-3F

  SC1, dài 21cm, 10W

  SC2.5, dài 29cm, 14W

  S2Q, SC4, dài 33cm, 17W

  S5Q, dài 46cm, 25W

  S8Q, dài 81cm, 37W

  S12Q, SUV 24P-100P, dài 84cm, 39W

   

  S1Q, hở 2 đầu

  SC1, hở 1 đầu

  SC2.5, hở 1 đầu

  SC4, hở 1 đầu

  S2Q, hở 2 đầu

  S5Q, hở 2 đầu

  S8Q, hở 2 đầu

  S12Q, SUV 24P-100P, SHF-140

   

   SC1 - SC2.5 - SC4

  S2Q-5Q-8Q-12Q (điện tử)

  S2Q-5Q-8Q-12Q (đời mới)

Sản phẩm khác
Top